Oferujemy fachową pomoc z zakresu prawa niemieckiego:

Prawo cywilne

 • umowy dwujęzyczne
 • pertraktacje handlowe niemieckojęzyczne
 • mediacja
 • spory sądowe w Niemczech

Prawo gospodarcze

Prawo podatkowe

Windykacja

 • europejski tytuł egzekucyjny
 • uznawanie polskich wyroków w Niemczech
 • wniosek egzekucyjny w Niemczech
 • kontakt z komornikiem niemieckim

Prawo karne

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • obrona w postępowaniu karnym
 • zakaz prowadzenia pojazdów (MPU w Niemczech)
 • kontrole urzędu celnego

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Sklepy internetowe

 • ogólne warunki umów (AGB)
 • noty autorskie (Impressum)
 • pouczenia konsumenckie (Widerrufsbelehrung)
 • ochrona danych osobowych (RODO/DSGVO)

Prawo spadkowe

Prawo socjalne i administracyjne

Prawo upadłościowe

 • wpis wierzytelności do tabeli wierzytelności
 • obrona przed roszczeniami syndyka niemieckiego