Osoby uzyskujące dochód w Niemczech mają obowiązek opłacania różnych podatków.

Wykonując działalność gospodarczą w Niemczech powinieneś mieć na uwadze następujące rozliczenia:

 • podatku dochodowego (Einkommesteuer / Körperschaftsteuer)
 • podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer)
 • podatku VAT (Umsatzsteuer)
 • podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer)
 • podatku budowlanego (Bauabzugsteuer)
 • ewentualnie innych np. powiązanego z podatkiem dochodowym podatku kościelnego (Kirchensteuer) czy solidarnościowego (Solidaritätszuschlag)

Natomiast osoby fizyczne pracujące na terenie Niemiec co do zasady muszą pamiętać o rozliczeniu podatku dochodowego (Einkommesteuer), który to z reguły rozliczany jest przez niemiecki urząd skarbowy w ramach jednej decyzji podatkowej wraz z podatkiem kościelnym (Kirchensteuer) i solidarnościowym (Solidaritätszuschlag).

Najbardziej powszechnym obowiązkiem podatkowym jest rozliczenie podatku dochodowego.

Pracujesz w Niemczech na umowę o pracę, prowadzisz działalność gospodarczą lub wykonujesz transgranicznie usługi, zapoznaj się z poniższym artykułem.

Obowiązek składania deklaracji podatku dochodowego w Niemczech
Co do zasady każda osoba uzyskująca dochód w Niemczech powinna złożyć deklarację podatku dochodowego. Niezależnie więc od tego czy mieszkasz na terenie Niemiec lub masz tu zarejestrowaną działalność gospodarczą, liczy się wyłącznie to czy zarabiasz w Niemczech.

Termin na złożenie deklaracji
Jeśli składasz deklarację podatku dochodowego samodzielnie (bez pomocy profesjonalnego podmiotu doradczego) termin na złożenie deklaracji podatkowej upływa 31.07. następnego roku.

Za rok 2020 termin ten wyjątkowo przedłużono w związku z pandemią Covid-19 do 01.11.2021.

Brak złożenia deklaracji – co teraz ?
Jeśli nie złożyłeś rozliczenia zgodnie z powyższymi terminami możesz zlecić jego przygotowanie podmiotowi uprawnionemu do doradztwa podatkowego takiemu jak nam, dzięki termu zyskasz czas na rozliczenie do końca lutego kolejnego roku (np. rozliczenie za 2020 będziesz mógł złożyć do 28.02.2022). Dłuższy termin na złożenie deklaracji może być przydatny np. jeśli spodziewasz się dopłaty podatku ze względu na brak odprowadzanych zaliczek w takcie roku podatkowego – dzięki temu zyskasz czas na wygospodarowanie odpowiednich funduszy.
Uwaga: możliwe, że po upływie ustawowego terminu, urząd skarbowy wezwie Cię do przedłożenia deklaracji – w takiej sytuacji jeśli rozliczasz się samodzielnie powinieneś dochować wyznaczonego Ci nowego terminu urzędowego. W przeciwnym wypadku urząd może wydać tzw. decyzję szacunkową lub/i nałożyć na Ciebie karę finansową. Decyzja szacunkowa oznacza, że urząd określi podatek niezależnie od osiąganych przez Ciebie dochodów i często będzie to kwota dużo wyższa niż faktyczny podatek. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy profesjonalnemu podmiotowi, urzędy co do zasady wyrażają zgodę na złożenie deklaracji po terminie.

Miejsce i forma składania deklaracji
Co do zasady osoby prywatne składają deklarację w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. W przypadku jego braku najczęściej będzie to urząd, który nadał nam numer podatkowy (Steuernummer). Przedsiębiorcy składają zeznanie w urzędzie skarbowym, w którym zarejestrowali swoją firmę i z którego otrzymali numer podatkowy.
Dla polskich działalności gospodarczych właściwymi urzędami jest Cottbus, Hameln, Nördlingen oraz Oranienburg.
Uwaga: osoby posiadające przychody z prowadzonej działalności gospodarczej muszą złożyć deklaracje w formie elektronicznej.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech

Jeśli jesteś pracownikiem do rozliczenia podatku dochodowego potrzebujesz przynajmniej rocznego zaświadczenia płacowego od pracodawcy (Lohnsteuerbescheinigung). Ponadto warto gromadzić wszelkie rachunki/pokwitowania związane z kosztami pracy lub pobytu służbowego na terenie Niemiec.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą potrzebujesz wszelkich rachunków/dowodów przychodowych oraz kosztowych.
Dodatkowo jeśli posiadasz stałe miejsce zamieszkania w Polsce (lub analogicznie w innym kraju Unii Europejskiej) i występujesz do niemieckiego organu o opodatkowanie całości przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy) powinieneś dysponować zaświadczeniem o dochodach z tego kraju od tamtejszego urzędu skarbowego. Jest to tzw.  zaświadczenie UE/EOG lub inny odpowiadający mu druk urzędowy.
Zaświadczenie UE/EOG, to formularz na którym polski Urząd Skarbowy wykazuje wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu na terenie Polski. Wysokość takich dochodów jest brana pod uwagę przez niemiecki urząd skarbowy w sposób indywidualny, w zależności od źródła jego pochodzenia. W przypadku opodatkowania całości dochodów w Niemczech, dochód z Polski będzie wpływać na wysokość stopy procentowej, zgodnie z którą zostanie opodatkowany Twój dochód w Niemczech. Uwaga co do zasady niemiecki urząd skarbowy wymaga złożenia oryginału zaświadczenia. Zaświadczenie to należy przesłać do urzędu skarbowego w oryginale.

Obowiązek składania dodatkowych dokumentów do deklaracji
Co do zasady obowiązek przedkładania dodatkowych dokumentów został zniesiony w 2017 roku. Jednakże urząd może wezwać Cię do przesłania dokumentacji, jeśli będzie miał wątpliwości co do zadeklarowanych wartości odpisów, czy też samych przychodów. Z taką sytuacją możesz się spotkać w szczególności w przypadku odpisów z tytułu dojazdów lub tzw. diet na utrzymanie w podróży służbowej wzgl. kosztów które wydają się nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do osiąganych, miejsca pracy.

Jakie odliczenia przysługują na terenie Niemiec?
Niemiecki system podatkowy w porównaniu do polskiego umożliwia znacznie większą ilość odpisów i uzyskanie przez to większego zwrotu podatku lub zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty.
Przykładowe odpisy to: koszty podróży służbowej, koszty podwójnego gospodarstwa domowego (w tym koszty dojazdów do rodziny, diety na utrzymanie w podróży służbowej/ poza miejscem zamieszkania, koszty telefonu wykorzystywanego do celów służbowych, koszty ubrań roboczych, wyposażenie domowego/zdalnego miejsca pracy, koszty przeprowadzki z powodów służbowych, koszty ponoszone z tytułu członkostwa w izbach, koszty prowadzenia rachunku bankowego, niektóre darowizny na cele pożytku publicznego i wiele innych.
Przez jaki czas powinienem przechowywać dokumentację rozliczeniową po złożeniu deklaracji ?
Zaleca się aby osoby prywatne przechowywały dokumentację przynajmniej 4 lata od momentu złożenia deklaracji, a w przypadku osób zarabiających powyżej 500 000 Euro nawet 6 lat. Przedsiębiorcy zaś mają obowiązek przechowywać dokumentację źródłową 10 lat licząc od końca roku, którego dotyczą (por. niemiecka ordynacja podatkowa: AO § 147).
Jeśli obawiasz się, że przygotowanie deklaracji będzie dla Ciebie zbyt skomplikowane lub po prostu chcesz mieć spokojną głowę i pewność, że rozliczenie zostanie przygotowane poprawnie z uwzględnieniem maksymalnej ilości przysługujących Ci odpisów, a zwrot podatku otrzymasz w najkrótszym możliwie czasie, zleć je profesjonalistom.
Przygotujemy rozliczenie jak również w miarę potrzeby zajmiemy się późniejszą korespondencją z urzędem skarbowym w jego sprawie.
Dzięki naszym uprawnieniom i siedzibie na terenie Niemiec znacznie szybciej otrzymasz zwrot podatku.

Rozlicz Podatki z Niemiec i ciesz się odzyskanymi pieniędzmi i spokojem

Zleć rozliczenie deklaracji – formularz

  Etapy

  1. Przygotowanie oferty
  Po zgłoszeniu chęci współpracy otrzymasz od nas ofertę wraz z listą potrzebnych nam dokumentów.
  2. Przygotowanie deklaracji
  Po otrzymaniu kompletu dokumentacji i informacji sporządzimy dla Ciebie elektroniczną deklarację. W przypadku ewentualnych braków lub nieścisłościach w dokumentacji poinformujemy Cię o nich.
  3. Zatwierdzenie deklaracji przez klienta
  Przed wysyłką deklaracji do urzędu otrzymasz jej projekt do wglądu i zgłoszenia ewentualnych uwag.
  4. Wysyłka elektroniczna deklaracji
  Po zatwierdzeniu deklaracji wyślemy ją elektronicznie do właściwego urzędu skarbowego oraz doślemy pocztą oryginał zaświadczenia EU-EOG.
  5. Oczekiwanie na wydanie decyzji podatkowej i jej opracowanie.
  Urząd skarbowy wydaje decyzje podatkowe w ciągu 1-6 mc i przesyła do kancelarii. Następnie decyzja zostanie zweryfikowana przez nas zespół i otrzymasz od nas końcową informację podsumowującą
  6. Ewentualne odwołanie
  W przypadku wątpliwości co do poprawności wydanej decyzji podatkowej złożymy odwołanie i ustalimy ew. dalsze warunki współpracy.

  Koszt usługi: pracownik i mały przedsiębiorca (Kleingewerbe) od 150 Euro netto; spółki i podatnicy VAT wycena indywidualna, tzw. rozliczenia zerowe 100 Euro netto*  Przejdź do kontaktu

  * Sugerowana cena poszczególnych usług ma charakter informacyjny. Przedstawione usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Informacje prawne, pomimo najwyższych standardów staranności, nie są wiążące.