Prowadzenie działalności budowlanej na terenie Niemiec


Prawo budowlane w Niemczech

Polscy przedsiębiorcy budowlani, zarówno w ramach działalności jednoosobowej lub polskich spółek kapitałowych, szczególnie chętnie wybierają prace na placach budów w Niemczech. Wiąże się to z bezpieczeństwem gospodarczym i wypłacalnością kontrahentów. Należy jednak uważać, gdyż w Niemczech dobra praca popłaca, z tym zastrzeżeniem, że musi być odpowiednio udokumentowana. Bez odpowiednich umów, protokołów odbioru (Abnahmeprotokoll), rachunków umożliwiających weryfikację prac (prüfbare Rechnung) lub bez zachowania formy pisemnej przy notach informacyjnych (Anzeige), niestety możemy liczyć się z tym, że trud nasz poszedł na marne. Jako kancelaria zapobiegamy temu i bronimy przed konsekwencjami niedochowania formalności. Pomożemy Ci w odpowiednim zabezpieczeniu procesu budowlanego.

Oferujemy:

  • weryfikację i sporządzenie umów,
  • przygotowanie dokumentacji,
  • porady prawne z zakresu prawa budowlanego.

Czasem nawet pomimo dochowania wszelkich formalności może zdarzyć się, że współpraca zakończy się konfliktem. Jeżeli trafiłeś na nieuczciwego kontrahenta, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie prowadzenia sporu cywilnego – zarówno przedsądowego, jak i sądowego – na terenie Niemiec.

Oferujemy:

  • analizę dokumentacji,
  • sporządzenie wezwania do zapłaty,
  • sporządzenie pozwu,
  • opracowanie strategii procesowej,w trakcie procesu – wykonywanie zobowiązań sądu, odpowiadanie na pisma strony przeciwnej, informowanie Cię na bieżąco o stanie sprawy oraz kontakt telefoniczny z sądem lub pełnomocnikiem strony przeciwnej w razie potrzeby,
    podjęcie negocjacji z pełnomocnikiem strony przeciwnej dotyczących zawarcia ugody.

Podatek od usług budowlanych w Niemczech (Bauabzugsteuer)

Wykonując usługi budowlane na terenie Niemiec musisz wiedzieć, że podlegają one co do zasady tzw. podatkowi budowlanemu (Bauabzugsteuer), zwanemu przez niektórych kaucją budowlaną. Wynosi on 15% kwoty usługi i jest odprowadzany do urzędu przez zleceniodawcę. Kwota ta stanowi rodzaj zabezpieczenia na wypadek, gdyby zleceniobiorca/wykonawca podlegał opodatkowaniu dochodów na terenie Niemiec.  Podatek ten obowiązuje zarówno polskie jak i niemieckie firmy budowlane i został wprowadzony, aby przeciwdziałać wykonywaniu pracy na czarno. Jest to mechanizm mający zachęcić firmy do zgłoszenia swojej działalności w urzędzie skarbowym. Aby nie pozwolić na potrącenie części Twojego wynagrodzenia na rzecz urzędu skarbowego możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia zwalniającego z potrącenia kaucji tzw. Freistellungsbescheinigung (FSB).

Więcej na temat zwolnienia z podatku budowlanego znajdziesz w artykule „Zwolnienie z kaucji budowlanej” []

Analiza i sporządzanie umów, i koordynacja procesu przedsięwzięcia budowlanego.

1. Dokładnie przeanalizujemy przedsięwzięcie budowlane, dotychczasową korespondencję oraz – ewentualnie – Twój lub kontrahenta projekt umowy, którą zamierzacie zawrzeć.
2. Poinformujemy Ciebie o zasadach prawa niemieckiego i niezbędnej dokumentacji, które umożliwią zabezpieczenie Twoich należności.
3. Wskażemy Tobie, które zapisy umowne są szczególnie ważne, jak i te, które mogą okazać się niekorzystne dla Ciebie w przyszłości.34. Zaproponujemy klauzule dzięki, którym będzie można zabezpieczyć terminową zapłatę Twojego wynagrodzenia.
4. Skontaktujemy się z Twoim kontrahentem, celem przedstawienia argumentów przemawiających za obopólnym bezpieczeństwem wykonania kontraktu i wypracowania umowy w kształcie możliwym do zaakceptowania przez obydwie strony umowy.5. Doprowadzimy do zawarcia bezpiecznej dla Ciebie umowy lub wskażemy w jaki sposób zabezpieczyć jej wykonanie, ażeby dochodzenie sądowe roszczeń było skuteczne.

Koszt porady prawnej wynosi od 120 Euro netto – podczas porady wycenione zostaną czynności prawne.

Kształtowanie umów budowlanych

1. Zapoznamy się ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności budowlanej (czy korzystasz z pracowników, podwykonawców) oraz prowadzonym przez Ciebie przedsięwzięciem budowlanym.
2. Wskażemy Tobie, które zapisy umowne są szczególnie ważne, ażeby zabezpieczyć Twoje należności w przyszłości.
3. Sporządzimy projekt umowy dwujęzycznej dla Ciebie i Twoich podwykonawców.
4. Skontaktujemy się z Twoim kontrahentem, celem przedstawienia argumentów przemawiających za obopólnym bezpieczeństwem wykonania kontraktu i wypracowania umowy w kształcie możliwym do zaakceptowania przez obydwie strony umowy.
5. Doprowadzimy do zawarcia bezpiecznej dla Ciebie umowy lub wskażemy w jaki sposób zabezpieczyć jej wykonanie, ażeby dochodzenie sądowe roszczeń było skuteczne.

Koszt sporządzenia umowy z niemieckim kontrahentem od 400 Euro netto.

Postępowanie przedsądowe

1. Zapoznamy się z Twoimi roszczeniami.
2. Poinformujemy Ciebie o skutecznej możliwości ich dochodzenia.
3. Poprosimy Ciebie o przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących zdarzenia, które zostaną dokładnie przeanalizowane.
4. Sporządzimy wezwanie do zapłaty.
5. Poprowadzimy korespondencję ze stroną przeciwną.
6. Doprowadzimy do uzyskania roszczeń/zawarcia ugody lub przedstawimy szanse na powodzenie postępowania sądowego i związane z tym koszty.
7. Przedstawimy opcje zabezpieczenia Twoich należności na przyszłość.

Koszt porady prawnej wynosi 120 Euro netto – podczas porady wycenione zostaną czynności prawne koszt wezwania do zapłaty oraz zawarcia ugody uzależnione są od wysokości Twoich roszczeń.

Postępowanie sądowe

1. Sporządzimy pozew o zapłatę lub inne świadczenie.
2. Poprowadzimy postępowanie przed sądem niemieckim.
3. Sporządzimy pisma procesowe w trakcie postępowania.
4. Poinformujemy Ciebie o możliwości ugodowego zakończenia procesu.
5. Będziemy reprezentować Ciebie na rozprawach.
6. Przeprowadzimy postępowanie egzekucyjne.
7. Przedstawimy opcje zabezpieczenia Twoich należności na przyszłość.

Koszt usługi uzależniony od wysokości spornego świadczenia