Zadzwoń pod numer telefonu +48 694-785-830, +49 39741 799 790

Wyślij e-mail pelc@niemcyprawnik.pl

Wyślij formularz kontaktowy

pelc-kontakt

Spotkajmy się

Szczecin – Berlin – Jatznik


Adres: Reduty Ordona 49, 71-202 Szczecin
Telefon: (0048) 694 785 830
e-mail: pelc@niemcyprawnik.pl


Oddział w Berlinie:
Erich-Steinfurth-Straße 6
10243 Berlin

Telefon: (0049) 39741 799 790
e-mail: info@kanzleipolen.de

Siedziba kancelarii w Niemczech:
Kirchstraße 8
17309 Jatznick
e-mail: info@kanzleipolen.de

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania Państwa danych osobowych

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radca prawny Marcin Pelc mający siedzibę w Szczecinie (71-202) przy ul. Reduty Ordona 49, zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania łączącej Panią/Pana umowy o świadczenie usług prawnych i udostępniane będą – jeśli będzie ku temu istniała przesłanka prawna – następującym odbiorcom:

– organom państwowym (np. Familienkasse, sądy),
– podmiotom współpracującym, działającym na nasze zlecenie (np. współpracujące kancelarie prawne),
– innym administratorom (np. podmiotowi świadczącymi usługi pocztowe, księgowości).

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych – dalej RODO – (zawarcie i wykonanie umowy),
– art. 6 ust. 1 c RODO (realizacja obowiązków prawnych),
– art. 6 ust. 1 f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora).

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia/wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, w przypadku niepodania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie niemożliwym jest zawarcie/wykonywanie umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w drodze pocztowej na adres pocztowy Administratora lub poprzez wysłanie maila na: pelc@niemcyprawnik.pl.

– Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
–  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres objęty umową zawartą z Administratorem, jak i okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń.