Zwolnienie z kaucji budowlanej (Freistellungsbescheinigung, FSB)

Prowadząc działalność gospodarczą lub spółkę w Polsce i wykonując prace na terenie Niemiec najprawdopodobniej spotkasz się z pojęciem „kaucji budowlanej”. Jest to część kwoty, którą Twój zleceniodawca musi odprowadzić do urzędu skarbowego. Obecnie kaucja budowlana wynosi 15% kwoty usługi. Wystawiając więc fakturę opiewającą na 100 euro, możesz spodziewać się ok. 80 euro zapłaty. Z tego względu część niemieckich kontrahentów wymaga od polskich podwykonawców przedłożenia zaświadczenia o zwolnieniu z kaucji budowlanej jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac na terenie Niemiec.
Pozyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z kaucji budowlanej wiąże się ze sprawdzeniem przez urząd kwestii opodatkowania – należy wykazać, że Twoje dochody podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terenie Polski.

Jeżeli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą albo spółkę w Polsce,
  • chcesz zacząć wykonywać prace budowlane na terenie Niemiec,
  • kontrahent zażądał od Ciebie przedłożenia zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego,

zgłoś się do nas, a my przeprowadzimy Cię przez proces rejestracji Twojej firmy w niemieckim urzędzie skarbowym, napiszemy jakich dokumentów potrzebujesz do uzyskania FSB oraz pomożemy Ci w wypełnieniu niezbędnych formularzy.

W przypadku, gdy już pracowałeś na terenie Niemiec i odprowadzałeś kaucję budowlaną, należy zwrócić się do urzędu skarbowego celem rozliczenia obowiązku podatkowego i odzyskania wpłaconej kaucji. Urząd sprawdzi, czy nie powstał tzw. zakład podatkowy, czyli czy nie pracowałeś co najmniej 12 miesięcy na jednym placu budowy. Jeżeli dojdzie do powstania zakładu podatkowego, Twoje dochody będą podlegały opodatkowaniu na terenie Niemiec.

Jeżeli:

• wykonywałeś już roboty budowlane na terenie Niemiec,
• 15% wartości Twoich faktur było odprowadzane na podatek budowlany,
• niemiecki urząd skarbowy zażądał od Ciebie rozliczenia obowiązku podatkowego na terenie Niemiec,
zgłoś się do nas, a my przeprowadzimy Cię przez proces odzyskania wpłaconej kaucji (Erstattung der Bauabzugsteuer) oraz pomożemy Ci w rozliczeniu obowiązku podatkowego (Steuerpflicht) za dany rok. Sprawdzimy również, czy nie doszło do powstania zakładu podatkowego i poinformujemy Cię o możliwych rozwiązaniach, jeżeli znajdziesz się w niekorzystnej sytuacji.

Jakie dokumenty muszę przygotować?
Jeżeli wykonywałeś już prace na terenie Niemiec, będziesz musiał przedłożyć urzędowi wystawione za te prace faktury oraz zestawienie w formie tabeli. Dodatkowo, każdorazowo w celu otrzymania zwolnienia z podatku budowlanego należy przedłożyć niemieckiemu urzędowi certyfikat rezydencji w oryginale. Certyfikat rezydencji, czyli zaświadczenie o miejscu zamieszkania (siedzibie spółki) dla celów podatkowych, pozyskuje się w polskim urzędzie skarbowym.

Zapraszamy do kontaktu – drogą mailową otrzymasz wszelkie potrzebne informacje oraz formularze do wydrukowania i wskazówki, jakich informacji potrzebujemy, żeby pomóc Ci w ich wypełnieniu.

Pozyskanie Steuernummer i Freistellungsbescheinigung

1. Opracujemy wniosek w Twoim imieniu, na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów.
2. Poinformujemy o ewentualnych brakach lub nieścisłościach w dokumentacji.
3. Poprowadzimy korespondencję z Finanzamt i poinformujemy Ciebie o ewentualnych zastrzeżeniach urzędu skarbowego.
4. Zwrócimy się do Finanzamt o przyspieszenie rozpoznania sprawy

Koszt usługi: 240 Euro netto (działalność jednoosobowa), 400 Euro netto (spółka)

Rozliczenie obowiązku podatkowego (Überprüfung der Steuerpflicht)

1. Opracujemy rozliczenie w Twoim imieniu, na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów (w tym zestawienia tabelarycznego).
2. Poinformujemy o ewentualnych brakach lub nieścisłościach w dokumentacji i ryzyku powstania zakładu podatkowego w Niemczech.
3. Poprowadzimy korespondencję z Finanzamt i poinformujemy Ciebie o ewentualnych zastrzeżeniach urzędu skarbowego.
4. Jeżeli brak jest obowiązku podatkowego w Niemczech, to przedstawimy Ci możliwość odzyskania potrąconego podatku budowlanego (Bauabzugsteuer).
5. W przypadku zbiegu rozliczenia obowiązku podatkowego z kończącym się Freistellungsbescheinigung, zawnioskujemy o jego przedłużenie.

Koszt usługi: 300 Euro netto (działalność jednoosobowa), 400 Euro netto (spółka)