Drugi rodzic mojego dziecka mieszka w Niemczech. Czy mogę uzyskać od niego alimenty?

Jeżeli drugi rodzic mieszka w Niemczech, to jest obowiązany do zapłaty alimentów na dzieci lub byłego małżonka. Jeżeli nie podejmuje on pracy w Niemczech, wówczas sąd wymierza alimenty na podstawie jego teoretycznych możliwości zarobkowych oraz Düsseldorfer Tabelle (opublikowanej na stronie OLG Düsseldorf). Dzięki pracy drugiego rodzica w Niemczech możemy uzyskać również Kindergeld lub różnicę pomiędzy Kindergeld i polskim „500+” (Unterschiedsbetrag). Egzekwujemy również zasądzone wyroki alimentacyjne na terenie Niemiec.

Drugi rodzic mojego dziecka zabrania mi kontaktować się z dzieckiem. Nie pozwala także na realizowanie opieki naprzemiennej. Co mogę zrobić?

Dobrem podstawowym dla sądów niemieckich jest przede wszystkim dobro dziecka (Kindeswohl) – w pojęcie to wchodzi m.in. kontakt z każdym z rodziców oraz utrzymywanie kontaktu ze swoim dotychczasowym otoczeniem (uprowadzenie dziecka).

  • Przeprowadzimy postępowanie przedsądowe i sądowe.
  • W trakcie procesu będziemy wykonywać zobowiązania sądu, sporządzać pisma procesowe, odpowiadać na pisma strony przeciwnej i na bieżąco informować Cię o stanie sprawy.
  • W zależności od sytuacji skontaktujemy się z pełnomocnikiem strony przeciwnej celem podjęcia negocjacji w kierunku zawarcia ugody.

Każda sprawa traktowana jest przez nas indywidualnie. Celem poznania szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu. Wysokość honorarium uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu.

Sprawy rodzinne w Niemczech

1. Zapoznamy się z Twoją sytuacją i Twoimi oczekiwaniami co do rezultatu sprawy.
2. Poinformujemy Ciebie o skutecznej możliwości dochodzenia Twoich praw, gdzie i według jakiego prawa można zakończyć konflikt.
3. Poprosimy Ciebie o przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących sprawy, które zostaną dokładnie przeanalizowane.
4. Sporządzimy odpowiednie pismo do strony przeciwnej.
5. Poprowadzimy korespondencję ze stroną przeciwną.
6. Doprowadzimy do oczekiwanego rezultatu/zawarcia ugody lub przedstawimy szanse na powodzenie postępowania sądowego i związane z tym koszty.

Koszt wstępnej porady prawnej wynosi 120 Euro netto – podczas porady wycenione zostaną dalsze czynności prawne.