Jak uzyskać Kindergeld? Za jaki okres mogę dostać Kindergeld?
Obecnie świadczenia Kindergeld można uzyskać do 6 miesięcy wstecz – z tego powodu warto zatroszczyć się o nie odpowiednio wcześnie. Jeżeli przysługuje nam prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami w niemieckiej kasie rodzinnej (Familienkasse).

Kindergeld 2024 kwota

Od 1 stycznia 2024r. świadczenie zostało utrzymane na tym samym poziomie co w 2023 roku i wynosi:
250 euro – pierwsze i drugie dziecko
250 euro – trzecie dziecko
250 euro – czwarte i kolejne dziecko

Komu przysługuje Kindergeld? Czy możliwe jest uzyskanie Kindergeld dla dziecka mieszkającego w Polsce? Pobieram 800+, czy składanie wniosku o Kindergeld ma sens?
Jeżeli:

• Ty lub drugi rodzic dziecka pracujecie w Niemczech,
• dochody te podlegają opodatkowaniu na terenie Niemiec,
• Twoje dziecko nie ukończyło 25 lat (od 18 do 25 roku życia zasiłek przysługuje wyłącznie, jeżeli nadal się uczy),
• Twoje dziecko jest niepełnosprawne (bez ograniczenia wiekowego),
• złożyłeś wniosek o 800+ na terenie Polski i otrzymałeś decyzję przyznającą albo odmawiającą świadczenia,
zgłoś się do nas, a my przeprowadzimy Cię przez proces uzyskiwania zasiłku przed niemiecką kasą rodzinną. Pamiętaj, że nawet jeżeli pobierasz 800+, przysługuje Ci dodatkowo świadczenie wyrównawcze z niemieckiej kasy rodzinnej (do wysokości kwoty niemieckiego świadczenia).

Oferujemy:

  1. poradę pozwalającą na uzyskanie odpowiedzi, czy przysługuje Ci Kindergeld,
  2. pomoc w wypełnieniu wniosku, (wniosek Kindergeld – wzór)
  3. wyjaśnienie treści pism kasy rodzinnej, poinformowanie Cię o brakujących dokumentach,
  4. sporządzenie odwołania w przypadku decyzji odmownej,
  5. w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia odwołania – poprowadzenie sprawy przed sądem finansowym w Niemczech.

Nie mam kontaktu z drugim rodzicem dzieci. Nie jestem w stanie pozyskać od niego wymaganych dokumentów.
W takiej sytuacji, jeżeli nie ma możliwości polubownego załatwienia sprawy, oferujemy pomoc w postaci:
• sporządzenia wezwania do drugiego rodzica,
• w przypadku dalszego braku współpracy – sporządzenia pozwu i poprowadzenia sprawy cywilnej w Niemczech o wydanie dokumentów,

Jakich dokumentów potrzebuję, żeby złożyć wniosek o Kindergeld?
Potrzebujesz aktów urodzenia dzieci i dokumentów potwierdzających Twoją pracę na terenie Niemiec – w zależności od sytuacji (umowa o pracę, działalność gospodarcza) dokumenty te mogą być różne. Dodatkowo potrzebujesz decyzji polskiego organu w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania 800+ oraz – również w zależności od sytuacji – np. orzeczenia o niepełnosprawności albo zaświadczenia z uczelni wyższej o kontynuowaniu nauki przez dziecko, które ukończyło 18 lat.
Ważne! Należy pilnować terminów przesyłania dokumentów do kasy rodzinnej. Niedosłanie kompletu dokumentów albo niedosłanie dokumentów w terminie wyznaczonym przez kasę rodzinną może skutkować odmową przyznania zasiłku.

Zapraszamy do kontaktu opisz swoją sprawę mailową lub skontaktuj się telefonicznie. Pamiętaj, żeby poinformować nas, za jaki okres oraz na ile dzieci chcesz dochodzić świadczeń. Jeżeli masz wątpliwości, nie wiesz czy świadczenie Ci przysługuje zapraszamy do umówienia się na poradę prawną.

 

PORADA PRAWNA

1. Przedstawienie sprawy w rozmowie telefonicznej.
2. Uzyskanie konkretnej odpowiedzi na szanse uzyskania świadczenia.
3. Ocena i podpowiedź, jakie kroki należy kolejno podjąć oraz jakie dokumenty będą do tego potrzebne.
4. Wycena dalszych kroków prawnych.

Koszt usługi 100 Euro netto*

Pozyskanie Kindergled

1. Opracujemy wniosek w Twoim imieniu, na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów.
2. Wyślemy go do Familienkasse.
3. Poprowadzimy korespondencję z Familienkasse i poinformujemy Ciebie o ewentualnych zastrzeżeniach Familienkasse.
4. Zwrócimy się do Familienkasse, jeśli świadczenie nie wpłynęło w terminie.
5. Uzyskanie świadczenia lub decyzja odmowna.

Koszt usługi (przy jednym i dwójce dzieci) od 150 Euro netto, cena uzależniona jest m.in. od szacowanej wartości świadczeń*

Odwołanie od decyzji odmownej Kindergeld

1. Sprawdzimy podstawy decyzji odmownej.
2.Poprosimy o dostarczenie nam przez Ciebie dodatkowych dokumentów.
3. Złożymy sprzeciw od decyzji.
4. Wyznaczymy termin Familienkasse, do którego sprzeciw ma być rozpatrzony.
5. Poinformujemy Ciebie o uzasadnieniu decyzji odwoławczej i – w przypadku decyzji odmownej – o możliwości prowadzenia postępowania sądowego.

Koszt usługi od 150 Euro netto, cena uzależniona jest m.in. od szacowanej wartości świadczeń*

Prowadzenie sprawy przed Finanzgericht/Sozialgericht

Pozyskanie dokumentów od niewspółpracującego rodzica

Koszt usługi uzależniony od wysokości spornego świadczenia

* Sugerowana cena poszczególnych usług ma charakter informacyjny. Przedstawione usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Informacje prawne, pomimo najwyższych standardów staranności, nie są wiążące.