Czy rodzic, który wyprowadziła się z dzieckiem do Niemiec może żądać podwyższenia alimentów wg prawa niemieckiego od rodzica pozostającego w Polsce ?

 

Kwota sporu : ok. 6 000 Euro rocznie

Ojciec 6 dzieci, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce otrzymał pozew o podwyższenie alimentów dla dziecka wg prawa niemieckiego. W ocenie klienta jego sytuacja finansowa i zdrowotna nie pozwalała na podwyższenie zobowiązań.

Dotychczas dziecko otrzymywało alimenty przyznane przez polski Sąd, które były w znacznie niższej wysokości niż żądana aktualnie. W związku z powyższym poprosił kancelarię o reprezentację go przed sądem, tym bardziej że w niemieckim prawie rodzinnym w sprawach o alimenty ustanowiono przymus adwokacki (konieczność reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika). Klient nie uchyla się od obowiązku zapłaty alimentów, ma jednakże zastrzeżenia co do wysokości żądanych świadczeń mając na uwadze obecną sytuację rodzinną, obowiązki alimentacyjne wobec pozostałych dzieci oraz aktualne możliwości zarobkowe.

Pozew (tzw. Stufenantrag) złożyła w imieniu małoletniego jego matka, która kilka lat temu przeprowadziła się z nim do Niemiec. Na pierwszym etapie sprawy sprawdzono właściwość sądową i prawną. Po stwierdzeniu dopuszczalności pozwu, przystąpiono do obrony interesów klienta.

W ramach pierwszego etapu postępowania strona przeciwna zażądała udzielenia informacji o dochodach uzyskiwanych przez klienta w ciągu ostatniego roku, celem wykazania że możliwe jest podwyższenie alimentów dla małoletniego. Na tym etapie sprawy działania kancelarii ograniczały się do udzielenia wymaganych prawem informacji oraz wstępnego wykazania, że klient nie posiada odpowiedniej zdolności finansowej, a ze względu na jego stan zdrowia nie można było oczekiwać w najbliższym czasie zmiany tej sytuacji. Po zgromadzeniu materiału dowodowego wniesiono o oddalenie pozwu w zakresie podwyższenia alimentów powyżej kwoty zaproponowanej przez klienta.

Po otrzymaniu informacji dt. zdolności zarobkowej klienta, strona przeciwna wniosła o uznanie pierwszej części powództwa (tzw. Auskunft) za załatwioną. Zakończenie tego etapu sprawy przed sądem rodzinnym (Amstgericht – Familiengericht) nastąpiło w niecałe 2 miesięce.

W ramach drugiego etapu sprawy strona przeciwna wniosła o zasądzenie minimalnych alimentów obowiązujących na terenie Niemiec (wg tzw. Dusseldorfer Tabelle). Na tym etapie sprawy działania kancelarii zmierzają do wykazania przed sądem, że obecnie klient nie posiada faktycznej zdolności finansowej pozwalającej na zapłatę wnioskowanych alimentów. Ponadto wykazujemy, m.in., że stan zdrowia klienta, jego wykształcenie oraz inne czynniki środowiskowe nie pozwalają na fikcyjne wyliczenie/ doliczenie dochodu (co jest możliwe wg prawa niemieckiego). Rolą kancelarii na tym etapie sprawy jest też podważenie argumentacji strony przeciwnej.

Szybki kontakt