Ten rodzaj ubezpieczenia jest popularnym rodzajem zabezpieczenia swoich interesów wśród obywateli Niemiec. Decyduje się na nie również coraz więcej Polaków mieszkających na terenie RFN. W dużym uproszczeniu, w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających skorzystanie z pomocy prawnej (zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i sądowego), osoba objęta takim ubezpieczeniem zwraca się do ubezpieczyciela o przyznanie tzw. potwierdzenia pokrycia szkody (niem. Deckungszusage) – a więc potwierdzenia, że koszty poniesione na podjęcie kroków prawnych w opisanej sprawie zostaną pokryte/zwrócone przez ubezpieczyciela. Często możliwe jest także pokrycie kosztów sporu na terenie Polski. Zazwyczaj wymagany jest wkład własny ze strony ubezpieczonego, natomiast jego wysokość i pozostałe warunki zależą od indywidualnej umowy ubezpieczenia.

  • Zwrócimy się w Twoim imieniu do ubezpieczalni, opiszemy Twoją sytuację i wniesiemy o przyznanie potwierdzenia pokrycia szkody.
  • Poprowadzimy korespondencję z ubezpieczalnią, poinformujemy Cię, jeżeli ubezpieczalnia zażąda dodatkowych dokumentów.
  • Poinformujemy Cię, jak dalej postępować w przypadku przyznania potwierdzenia pokrycia szkody.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zapraszamy do opisania ich w wiadomości mailowej.

Pismo / Wniosek o pokrycie kosztów postępowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Rechtsschutzversicherung)

1. Opracujemy pismo wraz z wnioskiem w Twoim imieniu, na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów i informacji.
2. Poinformujemy o ewentualnych brakach lub nieścisłościach w dokumentacji.
3. Poprowadzimy korespondencję z ubezpieczycielem i poinformujemy Ciebie o ewentualnych zastrzeżeniach lub kwestiach wymagających wyjaśnienia
4. Zwrócimy się do ubezpieczyciela o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Koszt usługi: od 120 Euro netto lub rozliczenie łącznie z prowadzoną sprawą