Unieważnienie polskiego prawa jazdy przez niemiecki wydział komunikacji  (Fahrerlaubnisbehörde).

Postępowanie karne i administracyjne

Poza postępowaniem karnym lub wykroczeniowym, związanym z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które najczęściej kończy się grzywną, jak i zakazem prowadzenia pojazdów przez określony czas, najpewniej otrzymają Państwo pismo z powiatu (Landrat), zgodnie z którym urząd stwierdzi, że ma wątpliwość odnośnie Twojej zdolności do prowadzenia pojazdów (tzw. Fahreignung). Wątpliwość taka istnieje, gdy nie jesteś w stanie powstrzymać się od konsumpcji alkoholu lub narkotyków, pomimo że jesteś kierowcą.

Decyzja organu niemieckiego

W takiej sytuacji urząd podejmuje decyzję o unieważnieniu polskiego prawa jazdy na terenie Niemiec. Prawo jazdy będzie nieważne tylko na terenie Niemiec, ale urząd niemiecki ma ustawowy obowiązek poinformowania polskich organów wydających prawo jazdy, o unieważnieniu prawa jazdy w związku z zajściem na terenie Niemiec, co może doprowadzić do wszczęcia postępowania przed polskimi organami.

Zakaz prowadzenia auta przez 15 lat na terenie Niemiec

Jeśli nie zdadzą Państwo MPU i nie przeprowadzicie odpowiedniego postępowania administracyjnego, celem ponownego uznania prawa jazdy, to kierowanie pojazdem w Niemczech będzie czynem karnym polegającym na prowadzeniu bez uprawnień. Obowiązek przeprowadzenia MPU przedawnia się co do zasady dopiero po 15 latach.

Ponowne uznanie prawa jazdy

Warunkiem odzyskania prawa jazdy jest zdanie testu MPU, który polega na sprawdzeniu czy po zdarzeniu doszło do zmiany szkodliwych nawyków. Można do testu przystąpić z tłumaczem. Poza przedłożeniem dowodów z akredytowanych laboratoriów niemieckich na co najmniej półroczną abstynencję, zaleca się gruntowne przygotowanie przede wszystkim do rozmowy z psychologiem. Jeżeli nie będą Państwo gruntownie przygotowani, to co do zasady nie masz co liczyć na zdanie testu. Jego zdawalność jest niska (około 25%), a test wraz z badaniami kosztuje około 1000 Euro.