Zostałem pokrzywdzony przestępstwem na terenie Niemiec. Co mogę zrobić?

Pamiętaj, że działanie organów ścigania jest bezpłatne. Zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa jest najtańszym sposobem na doprowadzenie sprawcy przed wymiar sprawiedliwości. Dowody pozyskane w postępowaniu karnym mogą być również wykorzystane w postępowaniu cywilnym oraz mogą znacznie ułatwić dochodzenie swoich praw na przykład w procesie o odszkodowanie.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem na terenie Niemiec, zgłoś się do nas:

• sporządzimy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i skierujemy je do odpowiedniego organu niemieckiego,
• pozostaniemy w bieżącym kontakcie telefonicznym i pisemnym z niemieckim organem ścigania, żeby możliwie szybko rozwiać wszelkie wątpliwości i przyspieszyć procedowanie,
• będziemy informować Cię o stanie sprawy, a w przypadku zwłoki ze strony organu ścigania podejmiemy odpowiednie kroki.

Popełniłem przestępstwo w Niemczech. Co dalej?

Jeżeli natomiast to Tobie zdarzyło się złamać prawo w Niemczech, pamiętaj że zignorowanie sprawy może doprowadzić do bardzo niekorzystnych dla Ciebie rozstrzygnięć. Sąd wyda nakaz karny, którego skutki mogą być dla Ciebie odczuwalne przez wiele lat – nawet, jeżeli teraz nie planujesz zostawać w Niemczech, za kilka lat może okazać się, że zakaz prowadzenia samochodu czy wykonywania zawodu na terenie Niemiec uniemożliwia Ci podjęcie dobrej pracy albo hamuje Twój rozwój kariery zawodowej.

Pamiętaj – nakaz karny zobowiązujący Cię na przykład do zwrotu określonej kwoty pieniędzy może być egzekwowany również w Polsce!

Jeżeli zdarzyło Ci się:
• prowadzić samochód pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• uciec z miejsca wypadku,
• dokonać kradzieży,
• nielegalnie pobierać Kindergeld,

Zapraszamy do naszej Kancelarii celem omówienia strategii obrony i podjęcia najskuteczniejszych działań oraz wypracowania możliwie korzystnego sposobu zakończenia postępowania.
Ważne! Skazanie w Niemczech przepisywane jest do polskiego rejestru karnego.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na poradę prawną.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

1. Zapoznamy się z opisywanym przez Ciebie zdarzeniem oraz wysuwanymi zarzutami.
2. Poinformujemy o możliwości i trybie ściągania przestępstwa.
3. Poprowadzimy korespondencję z organami śledczymi.
4. Zwrócimy się o skierowanie sprawy do sądu.

Koszt usługi wyceniany według szacunku nakładu pracy – średnio ok. 320 Euro netto.

Obrona w postępowaniu karnym

1. Zapoznamy się z opisywanym przez Ciebie zdarzeniem oraz wysuwanymi zarzutami.
2. Poinformujemy Ciebie o możliwościach i strategii obrony.
3. Zawnioskujemy o wgląd w akta.
4. Nawiążemy korespondencję z niemieckimi organami ściągania.
5. Zawnioskujemy o umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego.
6. Poprowadzimy postępowanie karne (obronę) na etapie sądowym.

Koszt porady prawnej wynosi od 100 Euro netto – czynności tj. wgląd w akta i prowadzenie postępowania wycenione zostaną podczas porady