Zostałem pozwany w Niemczech. Co mogę zrobić?

Czasem nawet najlepiej prosperująca współpraca może się skomplikować. Jeżeli Ty lub Twoja firma zostaliście pozwani w Niemczech, jak najszybciej:
• zanotuj dokładny termin odebrania pisma z sądu niemieckiego,
• zgłoś się do nas celem podjęcia obrony.
Wystosujemy do Ciebie ofertę na prowadzenie sprawy sądowej – wysokość honorarium uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu.

Pamiętaj! Liczy się czas.
Od momentu odebrania pisma z sądu biegnie termin na zgłoszenie zamiaru obrony. Po jego upływie biegnie kolejny termin – na złożenie odpowiedzi na pozew. Niewykonanie tych czynności w terminie skutkuje wydaniem wyroku zaocznego wyłącznie na podstawie twierdzeń strony powodowej, dlatego też taki wyrok będzie dla Ciebie niekorzystny. Od wyroku zaocznego można się odwołać, jednakże nie wstrzymuje to możliwości podjęcia egzekucji przez stronę przeciwną.

Chcę pozwać osobę/firmę, która mieszka/ma siedzibę na terenie Niemiec

Jeżeli zostałeś potraktowany nieuczciwie i chcesz walczyć o swoje prawa, poprowadzimy dla Ciebie sprawę sądową na terenie Niemiec. Oferujemy:
• sporządzenie pozwu,
• opracowanie strategii procesowej,
• w trakcie procesu – wykonywanie zobowiązań sądu, odpowiadanie na pisma strony przeciwnej, informowanie Cię na bieżąco o stanie sprawy oraz kontakt telefoniczny z sądem lub pełnomocnikiem strony przeciwnej w razie potrzeby,
• podjęcie negocjacji z pełnomocnikiem strony przeciwnej dotyczących zawarcia ugody.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie – po zgłoszeniu się do naszej Kancelarii otrzymasz ofertę dotyczącą prowadzenia Twojej sprawy. Wysokość honorarium zależy od wartości przedmiotu sporu.
Jeżeli masz wątpliwości, nie wiesz czy Twoja sprawa ma szanse na powodzenie – zapraszamy do kontaktu celem umówienia porady prawnej.

Posiadam wyrok i chcę wszcząć egzekucję, ale dłużnik mieszka w Niemczech

Jeżeli posiadasz wydany w Polsce wyrok, ale egzekucja jest nieskuteczna ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika na terenie Niemiec, przeprowadzimy Cię przez procedurę konieczną do złożenia wniosku o egzekucję u niemieckiego komornika. Oferujemy:
• uzyskanie europejskiego tytułu egzekucyjnego (dla roszczeń bezspornych),
• uzyskanie zaświadczenia o wykonalności wyroku w Polsce i przeprowadzenie procedury uznania orzeczenia na terenie Niemiec (dla postępowań wszczętych przez 10 stycznia 2015 r.).

Następnie sporządzimy wniosek o wszczęcie egzekucji i skierujemy go do komornika niemieckiego. Honorarium za sporządzenie wniosku zależne jest od wartości przedmiotu sporu, jednak koszty zastępstwa na terenie Niemiec w postępowaniu egzekucyjnym podlegają zwrotowi od dłużnika.

Jeżeli nie znalazłeś na tej stronie odpowiedzi na swoje pytania – zapraszamy do opisania swojej sprawy mailowo lub do kontaktu telefonicznego oraz do umówienia się na poradę prawną.

Postępowanie przedsądowe

1. Zapoznamy się z Twoimi roszczeniami.
2. Poinformujemy Ciebie o skutecznej możliwości ich dochodzenia.
3. Poprosimy Ciebie o przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących zdarzenia, które zostaną dokładnie przeanalizowane.
4. Sporządzimy wezwanie do zapłaty.
5. Poprowadzimy korespondencję ze stroną przeciwną.
6. Doprowadzimy do uzyskania roszczeń/zawarcia ugody lub przedstawimy szanse na powodzenie postępowania sądowego i związane z tym koszty.
7. Przedstawimy opcje zabezpieczenia Twoich należności na przyszłość.

Koszt porady prawnej wynosi 120 Euro netto – podczas porady wycenione zostaną czynności prawne.

Postępowanie sądowe

1. Sporządzimy pozew o zapłatę lub inne świadczenie.
2. Poprowadzimy postępowanie przed sądem niemieckim.
3. Sporządzimy pisma procesowe w trakcie postępowania.
4. Poinformujemy Ciebie o możliwości ugodowego zakończenia procesu.
5. Będziemy reprezentować Ciebie na rozprawach.
6. Przeprowadzimy postępowanie egzekucyjne.
7. Przedstawimy opcje zabezpieczenia Twoich należności na przyszłość.

Koszt usługi uzależniony od wysokości spornego świadczenia.