Niemiecki pracodawca po wielu latach rozwiązał ze mną umowę o pracę. Czy przysługuje mi odprawa?

Pracownik w Niemczech jest objęty szczególną ochroną państwa niemieckiego. W ciągu 3 tygodni od uzyskania wypowiedzenia zwolniony pracownik może wnieść powództwo o uznanie stosunku pracy za nadal obowiązujący. Najczęściej nie powraca już do swojego zakładu pracy, lecz dostaje odprawę (Abfindung).

Oferujemy:

  • sporządzenie pozwu o uznanie stosunku pracy za nadal obowiązujący (Kündigungsschutzklage),
  • w trakcie procesu – wykonywanie zobowiązań sądu, odpowiadanie na pisma strony przeciwnej, informowanie Cię na bieżąco o stanie sprawy oraz kontakt telefoniczny z sądem lub pełnomocnikiem strony przeciwnej w razie potrzeby,
  • podjęcie negocjacji z pełnomocnikiem strony przeciwnej w celu zawarcia ugody.

W ugodzie kończącej postępowanie o uznanie stosunku pracy za nadal obowiązujący zawierane jest porozumienie, co do wzajemnych rozliczeń oraz odprawy. Wyliczenie odprawy następuje co do zasady na podstawie iloczynu liczby przepracowanych lat przez połowę miesięcznego zarobku brutto.

Dodatkowe formalności po zakończeniu pracy w Niemczech i powrocie do Polski. O czym muszę pamiętać?
Po zakończeniu pracy w Niemczech koniecznie należy pamiętać o sprawdzeniu, czy zostaliśmy wymeldowani z niemieckiej kasy chorych (AOK). Może się zdarzyć, że pracodawca o tym zapomni, przez co automatycznie naliczane będą wysokie składki z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego.

  • Poinformujemy niemiecką kasę chorych w Twoim imieniu o przejściu do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Pomożemy Ci anulować naliczone po zakończeniu pracy w Niemczech składki.

Jeżeli masz problem z niemieckim pracodawcą, potrzebujesz pomocy w wyprostowaniu swoich spraw, zostałeś niesłusznie zwolniony – skontaktuj się z nami celem omówienia możliwych rozwiązań.