Procedura uzyskania zwolnienia z kosztów przez Państwo niemieckie (PKH/VKH) odbywa się podobnie jak w Polsce – należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wypełnionym formularzem. Zawarte są w nim oświadczenia o naszej sytuacji majątkowej, życiowej i gospodarczej. Dodatkowo, celem udowodnienia naszych oświadczeń, należy złożyć możliwie wiele dokumentów, które potwierdzają naszą sytuację.

Jakie dokumenty muszę przygotować, żeby uzyskać zwolnienie z kosztów?

Dokumenty mają potwierdzać to, co oświadczyliśmy w formularzu, na przykład ile miesięcznie płacimy za mieszkanie – zazwyczaj są to:

  • zaświadczenia płacowe,
  • rachunki,
  • wyciągi bankowe,
  • decyzje administracyjne (dotyczące np. otrzymywania świadczenia socjalnego albo obciążenia nas podatkiem).

Konkretne wskazanie, jakich dokumentów brakuje, możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z sytuacją danej osoby.

O przyznaniu albo odmowie przyznania zwolnienia rozstrzyga sąd. W praktyce dużo łatwiej jest otrzymać zwolnienie z kosztów postępowania w Niemczech niż w Polsce, jest ono udzielane jednak na innych warunkach.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zwolnienia z kosztów postępowania, potrzebujesz pomocy w sformułowaniu wniosku i wypełnieniu formularzy – zapraszamy do kontaktu.

Zwolnienie z kosztów postępowania – PKH/VKH

1. Opracujemy wniosek w Twoim imieniu, na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów.
2. Poinformujemy o ewentualnych brakach lub nieścisłościach w dokumentacji.
3. Poprowadzimy postępowanie w zakresie zwolnienia z kosztów przed sądem, poinformujemy Cię o ewentualnych zastrzeżeniach lub wątpliwościach.

Koszt usługi: 80 Euro netto lub rozliczenie łącznie z prowadzoną sprawą