Odpowiedzialność wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości – postępowanie upadłościowe