Czy przywrócenie do pracy jest możliwe po otrzymaniu wypowiedzenia?