Egzekucja wynagrodzenia z tytułu pracy

Kwota sporu : ok. 16 000 Euro

Do naszej kancelarii zgłosiła się klientka świadcząca usługi (pracę) dla niemieckiej firmy, za którą nie otrzymała wynagrodzenia.

Po uzyskaniu korzystnego dla klientki rozstrzygnięcia sądu pracy (Arbeitsgericht), który zasądził wypłatę zaległego wynagrodzenia przystąpiliśmy do pozyskania wyroku z klauzulą wykonalności, a następnie do egzekucji zasądzonych kwot za pośrednictwem niemieckiego komornika (Gerichtsvollzieher).

Po uzyskaniu wyroku z klauzulą wykonalności (Vollstreckbare Ausfertigung) kancelaria sporządziło odpowiedni wniosek egzekucyjny do komornika wskazując jako jeden z środków egzekucyjnych zajęcie kont bankowych strony przegranej. Następnie komornik podjął dalsze działania zmierzające do faktycznego zabezpieczenia wierzytelności i jej wypłatę przez bank zarządzający rachunkami należącymi do strony przeciwnej.

Na początkowym etapie windykacji prowadzonej przez komornika, kancelaria otrzymała niepokojącą informację z banku dłużnika wskazującą, iż ze względu na niewłaściwe dane dłużnika bank zamierza zdjąć ustanowione wcześniej zabezpieczenie. Prawdopodobnie na etapie przygotowania przez komornika wniosku do banku o zajęcie konta, jako właściciela konta wskazano osobę fizyczną (wyłącznie z imienia i nazwiska). Tym czasem wyrok sądu wydany został na osobę fizyczną prowadzącą konkretne przedsiębiorstwo – wskazane z nazwy przedsiębiorstwa. Niespójność w określeniu podmiotu będącego właścicielem konta, na którym miało nastąpić zabezpieczenie (zajęcie) miała być podstawą do odmowy podjęcia działań przez bank.

Po rozmowie przeprowadzonej z pracownikiem banku dłużnika, oraz komornikiem składającym odpowiednie wnioski egzekucyjne w banku w ciągu zaledwie 4 dni od niepokojącej informacji z banku dłużnika, klientka otrzymała zasądzone jej świadczenia.

Sprawę udało się bardzo szybko wyjaśnić i sprawnie załatwić dzięki ścisłej współpracy kancelarii z komornikiem.

Działania windykacyjne od momentu uzyskania pozytywnego wyroku z klauzulą wykonalności do wypłaty zasądzonych świadczeń klientce trwały nieco ponad 2 miesiące.

Szybki kontakt